મનોજ ઉનડકટ

મનોજ ઉનડકટ

તંત્રી – શરૂઆત દૈનિક,

અખબાર ભવન,ગિરનાર રોડ, જુનાગઢ. (ગુજરાત)

ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૨૫૪૦૦, મો: ૯૮૨૫૨ ૨૦૭૭૧, ૯૪૨૬૭ ૭૬૫૯૮,

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

 

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

मनोज उनडकट

संपादक  – शरूआत दैनिक,

शरूआत दैनिक कार्यालय, अखबारों भवन, गिरनार रोड,

जूनागढ (गुजरात)

मोबाइल नबर  09825220771, 09426776598 

फोन नबर  0285, 2625400

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

Manoj  Unadakat

Editor – Sharooat Daily,

Sharooat Daily Karyalaya,

Akhabar Bhavan, Girnar Road, Junagadh. (Gujarat)

Ph : (0285) 2625400, M: 98252 20771, 94267 76598

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ  मनोज उनडकट  Manoj Unadakat

મનોજ ઉનડકટ मनोज उनडकट Manoj Unadakat

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s